Nate non é un ourizo calquera. É o Séneca dos erinacinos.
A autoestrada na que se atopa non e mais ca unha representación nihilista da existencia.

Guión: W.S.

Debuxos: Ramón Trigo